viernes, 5 de junio de 2009

Proves d'Accés a la Universitat (PAU) 2008 - 2009


Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) o Selectivitat 2008 - 2009 tenen la primera convocatòria els dies 9, 10 i 11 de juny, i la segona convocatòria el 8, 9 i 10 de setembre.

A aquestes proves poden presentar-se tots els alumnes que hagin aprovat el curs 2008 - 2009 de Segon de Batxillerat, de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i aquells que tinguin més de 25 anys.

Cada alumne realitzarà els exàmens segons la via a la que s'hagi matriculat depenent de les matèries que hagi cursat.

La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja (a excepció de dibuix artíxtic que és de tres hores).

Ja han estat asignats els Tribunals i el lloc de les proves, per a consultar-ho o saber-ne més:

https://accesnet.gencat.cat/menu.htm

No hay comentarios: